куќарка новости KONSALTING MAKEDONIJA: POTSETNIK: KRAJNI ROKOVI ZA GRANTOVI
KONSALTING MAKEDONIJA: POTSETNIK: KRAJNI ROKOVI ZA GRANTOVI Print E-mail
Written by OzOnAIR   
среда, 24 јуни 2009 15:03
Почитувани,

Консалтинг Македонија (КМ) ве потсетува за за следните крајни рокови за доставување на проекти:

1. 3 јули 2009, краен рок за програмата:
Support to Partnership Actions
“Fight against Corruption, Organised Crime and Trafficking” со грантови во висина до 200.000 евра

2. 7 јули 2009, краен рок за програмата:
Support to Partnership Actions
"Environment, Energy Efficiency, and Health and Safety at Work" со грантови во висина до 300.000 евра
 
Подетална информација за овие можности, како и линк да официјалната веб страница на овие програми можете да најдете на нашиот сајт www.consulting-macedonia.com
КМ нуди техничка помош при изработка на сите видови на проекти и нуди генерална менаџмент поддршка поврзана со  меѓународната соработка.
срдечно,
КМ
+389 2 310 3673
+389 75 285 335 моб.
www.consulting-macedonia.com

Забелешка:
КМ е приватна консултантска компанија и не настапува во својство на застапник/претставник на ниту една од програмите за кои нуди информации.

LAST_UPDATED2
 
Можете да пишете коментар на текстот. За тоа потребно е да се регистрирате во прозорчето за регистрација.

поддршка

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner