куќарка зборник
зборник Print E-mail
Written by sekira   
понеделник, 31 мартин 2008 14:25
Article Index
зборник
Н - Ш
All Pages

Зборник на шумарски термини и останати зборови корисни во шумата.

А

азимут(именка) - хоризонталниот агол или позицијата на точка мерена од вистинскиот (астрономски) север. Се користи во поврзаност со компас на кој кружниот подвижен прстен е нумериран со 360°.
англиски: аzimuth

Б

бонитет - 
англиски: siteclass

В

вештачко обновување - подигање на нова шума преку садење на садници или директно засејување (спротивно на природно обновување)
англиски: аrtificial regeneration

Г

Д

дијаметар на градна височина(именка) - стандардна височина е 1,3 метри од нивото на тлото, на која висина дијаметарот на стоечко дрво се мери.
англиски: diametar at breast height (DBH)

доминантно дрво(именка) - најчесто остаток од претходен насад, има голема широка круна и многу разграноци.
англиски: dominant tree, wolf tree

Ѓ

Е

ендемични видови - видови чии што природен ареал е ограничен на одреден регион и чија што дистрибуција е релативно ограничена.
англиски: endemic species

Ж

З

земјо-шумарство - одгледување на дрвја за потреба од дрва во комбинација со други земјоделски активности.
англиски: agroforestry 

зимзелено - секогаш со зелени листови, листовите остануваат додека не се појават нови.
англиски: evergreen

Ѕ

И

Ј

К

кора - цврста, надворешна обвивка на дрвенесто стебло или корен.
англиски: bark

користење на шуми - 
англиски: use, using

Л

Љ

МLAST_UPDATED2
 
Comments (4)
управување
1 вторник, 15 април 2008 13:07
???
управување = стопанисување
раководење
2 среда, 09 јули 2008 13:15
Bojan Simovski
раководење = менаџирање?
VIVIPARITET
3 сабота, 27 јуни 2009 13:16
ivan
Karekteristika kaj LARIX DECIDUA (ARISH) Od samata SHISHARKA da se sozdade nova edinka..
Re:
4 вторник, 13 септември 2011 13:15
DAWNHAYES33
Following my investigation, billions of people in the world get the home loans at various banks. Thence, there is good chances to receive a bank loan in every country.
Можете да пишете коментар на текстот. За тоа потребно е да се регистрирате во прозорчето за регистрација.

поддршка

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner