куќарка Дали состојбите во шумарството ќе тргнат на подобро со новиот министер?
Дали состојбите во шумарството ќе тргнат на подобро со новиот министер?

Дали состојбите во шумарството ќе тргнат на подобро со новиот министер?
Да, конечно.
166  40.8%
Не.
89  21.9%
Политика си е политика, кој и да е...
86  21.1%
Никогаш нема да се подобри.
44  10.8%
Не знам.
22  5.4%

Number of Voters  :  407
First Vote  :  понеделник, 20 јули 2009 10:32
Last Vote  :  вторник, 14 ноември 2017 07:44
Можете да пишете коментар на текстот. За тоа потребно е да се регистрирате во прозорчето за регистрација.

поддршка

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner