куќарка Дали состојбите во шумарството ќе тргнат на подобро со новиот министер?
Дали состојбите во шумарството ќе тргнат на подобро со новиот министер?

Дали состојбите во шумарството ќе тргнат на подобро со новиот министер?
Да, конечно.
163  40.3%
Не.
89  22%
Политика си е политика, кој и да е...
86  21.3%
Никогаш нема да се подобри.
44  10.9%
Не знам.
22  5.4%

Number of Voters  :  404
First Vote  :  понеделник, 20 јули 2009 10:32
Last Vote  :  сабота, 07 октомври 2017 23:34
Од сега, па натаму во Документите можете да ја погледнете дигиталната верзија на Списанието на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Наши шуми.

поддршка

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner